WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS TECHNIEKEN

suguru puzzle   tectonic puzzel

KILLER SUDOKU TIPS EN TECHNIEKEN

De Killer Sudoku is een heel populaire sudoku variant. Als je onze tips beet hebt, ga dan naar Killer Sudoku Online om onze puzzels in stijgende moeilijkheidsgraad te maken.

Zoals je ondertussen al weet, gebruik enkel logische stappen om puzzels op te lossen.

Bij het oplossen van een Killer Sudoku dien je al de regels van de gewone sudoku te volgen.

Bovendien is een Killer Sudoku verdeeld in regios en de som van de cijfers in elke regio (= kooi genaamd) is aangegeven in het bovenste linker vak van elke regio. Elk cijfer in een regio mag slechts één keer voorkomen. Deze variant is ook bekend als Som-Sudoku of Samunamupure en is ontstaan door elementen van Sudoku en Kakuro te combineren.

KILLER SUDOKU PUZZELBOEK

Een volledig overzicht van de specifieke technieken voor het oplossen van klller sudoku's vind je in ons nieuw killer sudoku puzzelboek. Het boek bevat ook nog eens 200 uidagende puzzels. De puzzels hebben een groot formaat.

U kan de inhoudstafel lezen via killer sudoku technieken.


NU ONLINE
TE KOOP

EERST WAT TERMINOLOGIE

Vooraf een overzicht van de betekenis van de termen die we gebruiken bij onze uitleg:

  • cel: een vakje in het rooster waarin één cijfer past.
  • rij: een horizontale regel van 9 cellen.
  • kolom: een verticale regel van 9 cellen.
  • blok: een verzameling van 3x3 cellen omgeven door dikkere grenslijnen.
  • groep: een groep is dus een rij, kolom of blok.
  • kooi: een kooi is een aantal cellen die bij elkaar passen omdat het cijfer links boven in de kooi de som is van de cijfers die tot deze kooi behoren. Een kooi mag GEEN gelijke cijfers bevatten.

LIJST MET CIJFERCOMBINATIES

Raadpleeg onze lijst met Killer Sudoku Combinaties. Het is handig om deze lijst uit te printen als hulp bij het oplossen van een Killer Sudoku.

BEPERKTE MOGELIJKHEDEN

Het aantal combinaties van een getal is afhankelijk van het aantal cellen. Regios met beperkte mogelijkheden geven meer kans op het vinden van de cijfers. Ga eerst op zoek naar een kooi met maximum 2 cellen. Je hebt dan maximum 4 combinaties.

Bij kooien met 7 cellen is het maximum aantal cijfercombinaties ook beperkt tot 4. Kooien met 8 of 9 cellen hebben maar 1 combinatie.

Sommen met maar 1 combinatie kan je direct invullen.

Killer Sudoku handleiding


VERPLICHT AANWEZIG CIJFER

Soms heb je een situatie waarbij een bepaald cijfer maar tot een bepaalde kooi kan horen.

We verduidelijken dit met het voorbeeld van hierboven waarbij in blok 6 de cijfers 1 en 3 zich al bevinden in kooi 4. In de lijst met cijfercombinaties vinden we naast cijfers 22 met 3 cellen de combinaties 589 en 679. Kijken we nu naar cijfers 8, dan merken we dat dit cijfer enkel in kooi 22 kan, dus moeten we kiezen voor 589 en de rest van blok 6 is dan eenvoudig.

Killer Sudoku Methode


CIJFERCOMBINATIES VERMINDEREN

Een groep (=rij, kolom of blok) met een ingevulde cijfercombinaties kan helpen om het aantal combinaties in andere kooien te beperken.

In ons voorbeeld vinden we in een kooi met 2 cellen en som 7 in rij 6. Dit geeft 3 combinaties: 16-25-37. We hebben echter al in kooi 4 de combinatie 13 ingevuld. Dus blijft er voor kooi 7 nog enkel 25 over als combinatie.

Killer Sudoku 5 sterren


REGEL VAN 45 MET INNIES AND OUTIES

De regel van 45 verwijst naar het feit dat 45 de som is van de cijfers 1 tot en met 9. Dus de som van elke groep (=rij, kolom of blok) is gelijk aan 45.

Als we nu de sommen van de kooien in een groep bij elkaar tellen, dan zijn die ook 45 op voorwaarde dat de kooien volledig in een groep passen. Dit is echter zeldzaam. Meestal hebben we het volgende:

  • Een cel die buiten de groep valt = outie
  • Een cel binnen de groep die buiten de groep valt = innie

Als we slechts één outie of innie hebben, dan kunnen we direct het cijfer in die cel plaatsen. Het cijfer is dan het verschil tussen 45 en de som van de kooien in die groep. Een voorbeeld voor extra duidelikheid!

Killer Sudoku Innies en Outies

  • Cijfer 8: we kijken naar blok 7 (=links onder). De som van de kooien die volledig in deze blok vallen is 13+13+11=37. Je hebt dus nog 8 nodig om 45 te hebben.
  • Cijfer 3: we kijken nu naar blok 3 (=rechts boven) en blok 6 (=rechts midden). De som van de kooien die volledig tot beide blokken horen is 9+22+11+17+10+3+13=85. Dan doen we 85 + 8 = 93. Je hebt dus 3 voor de cel buiten deze 2 blokken.

GELIJK AANTAL CELLEN BINNEN EN BUITEN

In bovenstaande techniek ging het telkens om één cel. Hier steunen we ook op de regel van 45, maar het gaat om meer dan één cel. Wel om evenveel cellen binnen als buiten. Kijk in het voorbeeld hieronder naar blok 1 met kooi 17 waarvan 2 cellen zich binnen en 2 cellen zich buiten blok 1 bevinden. We kunnen nu enkel de som bepalen van het gedeelte binnen en van het gedeelte buiten de blok.

Killer Sudoku Oplosser

Het totaao voor blok 1 is 12 + 14 + 8 = 34. Dit geeft 11 (45-34=11) als totaal voor het gedeelte van kooi 17 dat zich in blok 1 bevindt en 6 voor het gedeelte van kooi 17 buiten blok 1 (17–11=6). Nu kan je kooi 17 splitsen in twee kooien van elke 2 cellen.

Killer Sudoku Technieken