WWW.SUGURUPUZZLES.COM

JAPANESE SUMS PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1-9
NIV     PUZ (18)        

Japanese Sums (=Japanse Sommen) zijn een kruising tussen Nonograms en Sudoku. Deze puzzel bestaat uit een vierkant rooster. Langs de bovenkant en links staan getallen. Het doel is om cijfers in sommige cellen te plaatsen en andere zwart te maken rekening houdend met de getallen buiten het rooster.

Heb je problemen met het oplossen, raadpleeg dan onze pagina met Japanese Sums technieken.

Plaats de cijfers 1-9 in sommige cellen zodat er geen cijfer wordt herhaald in een rij of kolom. Getallen buiten het raster geven in volgorde de som weer van cijfergroepen in een rij of kolom. Elke som (=cijfergroep) wordt gescheiden door ten minste één zwart vierkant. Een cijfergroep bestaat uit één of meer vakjes.

Is de uitleg niet voldoende, bestudeer dan de oplossing van een puzzel.

Volg de instructies hieronder om de Japanese Sums puzzels van deze website te maken.

  • NIV: kies je startniveau.
  • PUZ: vul het nummer in van de puzzel die je wil maken. Tussen haakjes staat het aantal mogelijke puzzels.
  • START: de puzzel van jouw keuze wordt nu geladen.
  • Klik in een leeg wit vak en kies het juiste cijfer.
  • Onder cijfer 9 kan je een CIRKEL kiezen om aan te duiden dat er in dit vak ZEKER een cijfer dient te staan, maar momenteel weet je nog niet welk cijfer.
  • Je kan ook een ZWART vierkant kiezen om aan te duiden dat er in dat vak GEEN cijfer mag staan.
  • Klik op ✓ om de puzzel te controleren op fouten. De verkeerde vakjes worden ROOD.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen.