WWW.SUGURUPUZZLES.COM

HYPER SANDWICH SUDOKU

suguru puzzle   tectonic puzzel


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
NIV    PUZ  

De Hyper Sandwich Sudoku is een nieuwe variant. Het is een mix van 2 andere varianten.

  • Bij een Hyper Sudoku moeten 4 extra gekleurde blokken ook de cijfers 1 tot 9 bevatten. Deze variant vindt u ook onder de naam Windoku
  • Bij een Sandwich Sudoku staan er boven en links van het sudokuveld GETALLEN die de som aangeven van de cijfers die tussen 1 en 9.

Natuurlijk zijn ook de klassieke sudokuregels van toepassing.

Als extra hulp voor het vinden van de cijfercombinaties tussen 1 en 9 hebben we een overzicht gemaakt. U kunt dit HIER raadplegen.


HYPER SANDWICH SUDOKU OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Hier is maar 1 NIV. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
VAK KLEUREN: Klik op een vak in het SUDOKUVELD om de kleur in dat vak te veranderen tussen geel of wit. Handig om vakken uit te sluiten die geen 1 of 9 bevatten.
RIJEN: Voor elke rij staat een SOMGETAL. Links ervan vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOMMEN: Boven elke kolom staat een SOMGETAL. Hier boven vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

HYPER SANDWICH SUDOKU
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.