WWW.SUGURUPUZZLES.COM

FOSERUZU PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV    PUZ  
        

Foseruzu of "Four Cells" is een logische puzzel die is uitgegeven door Nikoli. Het doel is om het raster te verdelen in regio's van precies vier cellen.

Het nummer in een cel geeft aan hoeveel van de vier zijden segmenten zijn van regiogrenzen. Dit inclusief de rand van het raster.

Lees de richtlijnen hierboven om de Foseruzu puzzels op deze website op te lossen.

 • NIV: kies startniveau. Het aantal mogelijke puzzels bevindt zich tussen haakjes.
 • PUZ: vul het nummer in van de Foseruzu puzzel die je wil maken.
 • START: deze puzzel is nu klaar om te worden opgelost.
 • Klik op ⏭ om automatisch volgende oefening te laden.
 • Klik op een grijs vakje te veranderen in .
 • Klik op vakje met om te veranderen in .
 • Klik op vakje met om te veranderen in .
 • Klik op vakje met om te veranderen in .
 • Klik op vakje met om te veranderen in neutraal grijs.
 • Klik op om de foute vakjes te tonen. Deze worden ROOD.
 • Klik op OPL om oplossing te tonen.