WWW.SUGURUPUZZLES.COM

EASY AS ABC SUDOKU

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

Easy as ABC Sudoku is een variant die de regels van een klassieke sudoku gecombineerd worden met deze van Easy as ABC puzzels.

Cijfers aan de buitenkant geven aan dat dit het eerste cijfer kleiner dan 6 is in die rij of kolom gezien vanaf die kant.


EASY AS ABC SUDOKU OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
RANDCIJFERS: Rond het veld vind je de RANDCIJFERS die het eerste cijfer lager dan 7 zijn voor die rij of kolom.
Klik in de rand op de RANDCIJFERS om de achtergrondkleur te veranderen. Handig om aan te duiden welke cijfers reeds op het rooster staan.
KOLOM 2: In kolom 2 vind je de ontbrekende cijfers voor die betreffende rij.
Rij 2: In rij 2 vind je de ontbrekende cijfers voor die bepaalde kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
Aantal per cijfer: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

OUTSIDE SUDOKU INVULLEN
Cijfer(s) kiezen: Kies links (=1ste kolom) op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
Knop ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
Knop OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.