WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS TECHNIEKEN

suguru puzzle   tectonic puzzel

EASY AS ABC SUDOKU TIPS

Leer onze technieken om een Easy as ABC sudoku te maken. Als u onze oplossingsmethoden beheerst, dan kan u uw vaardigheden uittesten met onze online aanbod Easy as ABC sudoku.

Ook de klassieke Easy as ABC puzzels kan u via onze website maken.

We gebruiken puzzel 1 als voorbeeld om de technieken uit te leggen voor het oplossen van een Easy as ABC Sudoku.


HOE EEN EASY AS ABC SUDOKU MAKEN

Een Easy as ABC Sudoku is a sudoku variant die de regels van een klassieke sudoku combineert met die van Easy as ABC puzzels. Je kan dus ook spreken van een Easy as 123 sudoku.

Rond het rooster staan er immers cijfers in plaats van letters. De cijfers buiten het rooster variëren tussen 1 en 5. Ze zijn het eerste cijfer in die rij of kolom vanaf die zijde.

Er zijn dus 2 mogelijkheden voor het eerste vak van elke rij of kolom in beide richtingen:

  • In dit vak hoort het cijfer dat aangegeven wordt buiten het rooster.
  • In dit vak hoort cijfer 6, 7, 8 of 9.


Tip 1 - ZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE CIJFERS

Als we gemeenschappelijke cijfers vinden aan een bepaalde zijden, dan kan dat er maar één zich in het eerste vak bevinden en het andere eerste vak moet 6, 7, 8 of 9 bevinden. Deze techniek helpen om de 4 plaatsen voor 6, 7, 8 en 9 te beperken.

Easy as ABC puzzels

Als we naar de linkse tips kijken, dan zien we een dubbele 4, een dubbele 5 en een drievoudige 3. Conclusie: de cijfers 6, 7, 8 en 9 moeten voor een 4, een 5 en twee 3's liggen.

Daarom moeten de resterende tips (= 1 en 2) zich in het eerste vak bevinden. Gebruik dezelfde technieken voor de andere zijdes.

sudoku technieken


TIP 2 - HOEKTECHNIEKEN

Zoek naar hoeken met verschillende cijfers. Dan moet die hoek van de puzzel een 6, 7, 8 of 9 bevatten om conflicten te vermijden.

De linkeronderhoek heeft de cijfers 3 en 5. Geen van beiden is toegestaan ​​in het linkse vak onderaan, want dan krijg je een conflict. We kunnen dus de resterende kandidaten van de 6-9-groep plaatsen en dat zijn 7 en 9.

We hebben iets soortgelijks in de rechteronderhoek met de cijfers 1 en 2.

sudoku voor gevorderden


TIP 3 - RIJ EN KOLOM MET GELIJKE CIJFERS

Als je een rij en een kolom met een gemeenschappelijke cijfer hebt gevonden, dan kan je de juiste plaats voor ééb van de cijfers vinden.

We hebben een dubbele 2 in de onderste zijde en we hebben cijfer 2 als laatste cijfer van de rechter zijde. Dus R9K3 kan cijfer 2 niet bevatten omdat het te ver zou zijn om te passen bij cijfer 2 van rij 9. Dus R9K3 moet 6789 en R9K8 ​​moet 2 zijn.

sudoku handleiding


TIP 4 - CONFLICT MET CIJFERS IN DE RAND

Wanneer er nog 2 vakken over zijn voor een bepaald cijfer, controleer dan of deze twee vakken geen conflict veroorzaken met de cijfers in de rand.

Met behulp van klassieke sudoku-technieken vinden we twee vakken (= R2K2 en R2K3) voor cijfer 2. Als we naar de onderste tip van kolom 3 kijken, dan zien we nummer 2. Dus R2K2 is het enige mogelijke vak voor cijfer 2.

sudoku tips beginners


TIP 5 - TE VER WEG

Als er nog 2 vakken over zijn voor een bepaald cijfer, controleer dan of één van de vakken te ver weg is en daardoor een conflict geeft met een cijfer in de rand.

Als we naar kolom 2 kijken, dan zijn er nog twee mogelijke plaatsen voor cijfer 1: R1K2 en R7K2. We kunnen cijfer één niet op R7K2 plaatsen, omdat dan 1 een conflict heeft met de bovenste aanwijzing van kolom 2. Dus cijfer 1 moet in cel R1K2 komen.

sudoku tips