WWW.SUGURUPUZZLES.COM

NUMBERLINK (=CIJFERLINK) PUZZELS

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


PUZ (10)  
        

Numberlink, Cijferlink of Arukone bestaat uit een rechthoekig of vierkant raster met getallen in sommige vakken.

Het doel is om elk nummerpaar met één doorlopende lijn te verbinden. De lijnen mogen elkaar niet kruisen of raken.

Lees de richtlijnen hieronder om de Cijferlink puzzels op deze website op te lossen.

  • NIV: voorlopig slechts 1 niveau.
  • PUZ: vul het nummer in van de puzzel die je wil oplossen. Tussen haakjes staat het aantal beschikbare puzzels.
  • START: de Numberlink van jouw keuze is nu klaar om te worden opgelost.
  • Klik op VOLG. om automatisch volgende oefening te laden.
  • Kies onder de puzzel één van de 7 mogelijkheden en klik vervolgens op het vakje waarop je jouw keuze wil toepassen.
  • Kies mogelijkheid 7 om vak te herstellen in startpositie.
  • Klik op NAZIEN om de foute vakjes te tonen. Deze worden ROOD.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen van de Number Link.