WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS TECHNIEKEN

suguru puzzle   tectonic puzzel

SANDWICH SUDOKU

De Sandwich Sudoku wordt ook "Between 1 and 9 Sudoku" genoemd. Deze variant volgt dezelfde regels als de klassieke suodku, maar heeft nog iets extra.

Boven en links bevinden zich getallen die de SOM zijn van de cijfers TUSSEN 1 en 9. Hieronder een paar voorbeelden:

  • Zie je "0", dan dienen 1 en 9 naast elkaar te staan.
  • Zie je "35", dan bevinden 1 en 9 zich in het eerste en laatste vakje.
  • Zoe je "10", dan heb je keuze tussen (28 37 46) en (235).

Kijk HIER voor een handig overzicht van al de mogelijke combinaties met de cijfers 5 - 35.

Om jou op weg te helpen met deze sudoku variant kan je HIER aan de hand van een voorbeeld stap voor stap de technieken leren om zo'n sandwich sudoku op te lossen.

Kijk HIER om online Between 1 and 9 sudoku puzzels te maken.

Enkel logica is nodig om deze puzzels op te lossen.

Hieronder overlopen we de verschillende technieken die je kan gebruiken naast de klassieke tips om deze puzzel op te lossen.LIJST MET COMBINATIES


Dit is niet echt een techniek, maar eerder een handig hulpmiddel dat wij voor jou gemaakt hebben. Bij het oplossen van een Sandwich Sudoku is het praktisch om te weten wat de mogelijke combinaties zijn met de getallen 5 tot 35.

Open onze lijst met sandwich sudoku combinaties.


ZOEK GETAL 35


Som zie je getal 35 in de rand van een Between 1 and 9 Sudoku. Voor dit getal heb je altijd 7 vakken nodig. Dus kan je besluiten dat 1 en 9 zich in het eerste en laatste vak bevinden.

sandwich sudoku

In vakje R8K9 hebben we al "9", dus kunnen we "1" plaatsen in R2K9 en "9" in R2K1.


ZOEK DE 19-COMBINATIES


Gebruik de SOMGETALLEN en de reeds aanwezige cijfers in het sudokuveld om de cijfers 1 en 9 te vinden. We proberen dit te bereiken door de cellen te identificeren die "1" of "9" niet kunnen bevatten en deze "geel" te kleuren door erop te klikken.

Aan het begin van deze sudoku hebben we "1" in het midden en "1" in de rechter bovenhoek.

sudoku puzzle


ZOEK SOMGETALLEN 31, 32 OF 33


Wat weten we over deze getallen? Deze somgetallen hebben slechts 1 combinatie en hebben altijd 6 vakken nodig. Het eerste of laatste vak bevat dus het cijfer dat niet in tot combinatie behoort. Het "?" is de plaats voor 1 of 9

  • 31 geeft ?235678?4 of 4?235678?.
  • 32 geeft ?255678?3 of 3?245678?.
  • 33 geeft ?345678?2 of 2?345678?.

We kleuren de vakjes in rij 2 waar 1 en 9 niet kunnen staan.

sandwich sudoku puzzel


VOLDOENDE RUIMTE


Als we grote SOMGETALLEN in de rand hebben, dan hebben we VOLDOENDE RUIMTE nodig. Dit betekent voldoende vakjes om de cijfers te plaatsen.

Als we in het onderstaande voorbeeld naar rij 5 kijken, dan kunnen we "9" in kolom 4 of kolom 6 plaatsen. Maar kolom 4 vertelt ons dat we "23" moeten hebben tussen 1 en 9 en in onze lijst zien we dat "23" 4 of 5 vakken nodig heeft om te creëren.

Er is dus niet voldoende ruimte om "23" te maken als we de "9" in R5K4 plaatsen. Daarom past de "9" alleen in R5k6.

sudoku variant


SOMGETALLEN > 21 of > 26


Hoe hoger de SOMGETALLEN, hoe meer vakjes ze nodig hebben.

  • Somgetallen 22 of meer: je kan het middelste vak uitsluiten als plaats voor 1 of 9
  • Somgetallen 27 of meer: je kan de drie middelste vakken uitsluiten als plaatsen voor 1 of 9

sudoku technieken en tips


VAKJES UITSLUITEN


We vinden de "1" in R7K2 met behulp van de voldoende-ruimtetechniek. We hebben 3 of 4 cellen nodig voor 16. Er staat al een "1" in kolom 3. Dus we hebben een 4-cel-combinatie voor 16 nodig.

Nu proberen we de combinatie in kolom 2 te vinden. Het kan 941 of 149 zijn. Het kan geen 149 zijn, want we hebben een 19 of 91 combinatie nodig in rij 9 en we kunnen geen twee 9's in één box hebben.

sudoku technieken


SOMGETALLEN BUITEN 1 & 9


Wanneer we bv. 25 in kolom 9 hebben, dan weten we dat we een totaal van 10 buiten de 19-groep zullen hebben. We hebben "2" in R2K9, dus de resterende 8-groep wordt gesplitst in 2 vakken met 3 en 5.

sudoku tips


1 COMBINATIE TECHNIEK


Soms zijn er SOMGETALLEN met maar 1 combinatie. Als we hieronder kijken naar kolom 5, dan dienen we 15 te verdelen over 4 vakken. Dit kan maar op 1 manier met de cijfers 2346. Dus weten we ook dat we 578 mogen plaatsen in kolom 5 van box 8. Hierdoor weten we ook dat 346 thuishoort in kolom 4 van box 8.

sudoku oplosmethoden