WWW.SUGURUPUZZLES.COM

SANDWICH SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
NIV    PUZ  

De Sandwich Sudoku ook "Between 1 & 9 Sudoku" genaamd is een recente variant. Boven en links van het sudokuveld vind je SOMGETALLEN die de som vormen van de cijfers die zich tussen 1 en 9 bevinden. We geven een paar voorbeelden:

  • Staat er bv. 0, dan bevinden er zich geen vakken tussen 1 en 9.
  • Staat er bv. 5, dan kan enkel "5" of het paar "23" zich tussen 1 en 9 bevinden.
  • Staat er bv. 9, dan zijn er 3 mogelijkheden (27 36 45) met 2 tussenliggende vakken en 1 mogelijkheid (234) met 1 vak ertussen.

Voor de rest gelden de klassieke sudokuregels.

Als hulp hebben we een overzicht gemaakt van de mogelijke combinaties van 5 tot 35 verdeeld over 2 tot 6 velden. U kunt dit HIER bekijken.

Om jou vertrouwd te maken met deze sudoku variant kan je HIER stap voor stap een bespreking vinden van het oplossen van zo'n sandwich sudoku.


SANDWICH SUDOKU OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: NIV van 1 tot 4. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
VAK KLEUREN: Klik op een vak in het SUDOKUVELD om de kleur in dat vak te veranderen tussen geel of wit. Handig om vakken uit te sluiten die geen 1 of 9 bevatten.
RIJEN: Voor elke rij staat een SOMGETAL. Links ervan vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOMMEN: Boven elke kolom staat een SOMGETAL. Hier boven vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

SANDWICH SUDOKU MAKEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.

Bron puzzels: Cracking The Cryptic: puzzels 1 tot 6. De volgende puzzels heb ik zelf ontworpen.