WWW.SUGURUPUZZLES.COM

ARAF PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV    PUZ  
        

Araf (uit het Turks, letterlijk "vagevuur") is een logische puzzel. Het wordt gespeeld op een rechthoekig raster. Sommige cellen in het raster zijn genummerd.

Het doel is om het raster zo in regio's te verdelen dat elke regio precies twee getallen bevat. Elke regio moet een gebied hebben dat strikt tussen die nummers ligt.

Als het gebied bijvoorbeeld 2 en 5 bevat, dan moet het gebied gelijk zijn aan 3 of 4.

Lees de richtlijnen hierboven om de ARAF puzzels op deze website op te lossen.

 • NIV: kies startniveau. Het aantal mogelijke puzzels bevindt zich tussen haakjes.
 • PUZ: vul het nummer in van de Araf puzzel die je wil maken.
 • START: deze puzzel is nu klaar om te worden opgelost.
 • Klik op ⏭ om automatisch volgende oefening te laden.
 • Klik op een grijs vakje te veranderen in .
 • Klik op vakje met om te veranderen in .
 • Klik op vakje met om te veranderen in .
 • Klik op vakje met om te veranderen in .
 • Klik op vakje met om te veranderen in neutraal grijs.
 • Klik op om de foute vakjes te tonen. Deze worden ROOD.
 • Klik op OPL om oplossing te tonen.