WWW.SUGURUPUZZLES.COM

ANTI-KNIGHT ROSSINI SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

Rossini Sudoku is een variant die lijkt op de Skyscraper. Er staan nu pijlen in plaats van cijfers buiten het sudokuveld.

De pijlen geven aan dat de drie eerste cijfers elkaar oplopend of dalend opvolgen met het hoogste getal steeds in de richting van de pijl.

Als er GEEN pijl is, dan vormen de eerste drie cijfers NOOIT een oplopende of dalende reeks.

Bij de Anti-Knight Rossini Sudoku wordt deze variant uitgebreid met de regel van de Anti-Knight sudoku, de paardensprong sudoku, waarbij gelijke cijfer zich niet mogen bevinden op een paardensprong afstand van elkaar. Dit volgens de beweging van het paard in het schaakspel.


ANTI-KNIGHT ROSSINI SUDOKU OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
PIJLEN: Rond het veld vind je de PIJLEN. Enkel waar er pijlen staan volgen de 1ste drie cijfers elkaar op in stijgende of dalende waarde.
KOLOM 2: In kolom 2 vind je de ontbrekende cijfers voor die betreffende rij.
Rij 2: In rij 2 vindt je de ontbrekende cijfers voor die bepaalde kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken. Bij oef 1 van niv 1 vind je voor blok 6 de ontbrekende cijfers 2, 4, 6 en 9.
Aantal per cijfer: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar. Bij oef 1 van niv 1 vind je cijfer 3 terug in de blokken 1, 6 en 9.

ANTI-KNIGHT ROSSINI SUDOKU INVULLEN
Cijfer(s) kiezen: Kies links (=1ste kolom) op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
Knop ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
Knop OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.