WWW.SUGURUPUZZLES.COM

ANTI-KNIGHT KILLER SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
N    P  

Bij het oplossen van een Killer Sudoku dien je al de regels van de gewone sudoku te volgen.

Een Killer Sudoku is verdeeld in regios en de som van de cijfers in elke regio is aangegeven in het bovenste linker vak van elke regio. Elk cijfer in een regio mag slechts één keer voorkomen.

Deze variant is ook bekend als Som-Sudoku of Samunamupure. Elementen van sudoku en kakuro zijn samengevoegd.

Ook de regel van de Anti-Knight Sudoku is van toepassing bij deze variant.

Maak gebruik van onze handige lijst met Killer Sudoku Combinaties.


ANTI-KNIGHT KILLER SUDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via N kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij P vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
Klik op om automatisch volgende oefening te laden.
RIJ: Voor het begin van elke RIJ vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOM: Voor het begin van elke KOLOM vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

ANTI-KNIGHT KILLER SUDOKU INVULLEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.