WWW.SUGURUPUZZLES.COM

ANTI DIAGONAAL SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
NIV    PUZ (10)  

Bij een Anti Diagonaal Sudoku bevat elke diagonaal slechts 3 verschillende cijfers die dan in elke diagonaal 3 maal herhaald wordt in willekeurige volgorde.


ANTI DIAGONAAL SUDOKU OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je een moeilijkheidsgraad.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Kies START om de puzzel te laden.
RIJ: Voor het begin van elke RIJ vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOM: Voor het begin van elke KOLOM vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan bevindt zich een rij met witte vakjes. Je ziet er hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

ANTI DIAGONAAL SUDOKU MAKEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze. Meerdere cijfers worden klein weergegeven.
Wens je één cijfer klein weer te geven, kies dan dat cijfer en het "lege vak" (links onder).
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.