WWW.SUGURUPUZZLES.COM

ANTI-DIAGONAAL HYPER SUDOKU

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
NIV   PUZ (10) 
     

ANTI-DIAGONAAL WINDOKU OPLOSSEN

Bij een Windoku moeten 4 extra gekleurde blokken de cijfers 1 tot 9 bevatten. U vindt deze puzzel ook terug onder de naam Four-Box Sudoku of Hyper Sudoku.

Bij een Anti Diagonaal Sudoku bevat elke diagonaal slechts 3 verschillende cijfers die dan in elke diagonaal 3 maal herhaald worden in willekeurige volgorde.


ANTI-DIAGONAAL WINDOKU OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je uit 4 niveaus van makkelijk tot moeilijk. Bij PUZ selecteer je sudoku. Aantal beschikbare puzzels staan tussen haakjes.
START: Kies START om te beginnen.
: Klik op ⏭ om automatisch volgende puzzel te tonen.

HULP BIJ ANTI-DIAGONAAL HYPER SUDOKU
RIJ: Voor het begin van elke RIJ vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOM: Voor het begin van elke KOLOM vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.
EXTRA BLOKKEN: U vindt onderaan de ontbrekende cijfers van de 4 extra WINDOKU BLOKKEN. Van links naar rechts vindt u blok "links boven", "links onder", "rechts boven" en "rechts onder".

ANTI-DIAGONAAL WINDOKU INVULLEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.